kazimierz dolny
imieniny: Filipa i Pauliny
Niedziela 26 maja 2019
Brulion on-line NR4
KRWAWA ŚRODA - 18 listopada 1942 - Krwawa Środa
KRWAWA ŚRODA - Relacje świadków
KRWAWA ŚRODA - Fragment książki "Wspomnienia i dokumenty" [ T.1 s.174-175]
KRWAWA ŚRODA - W XXX rocznice "Krwawa Środa"
KRWAWA ŚRODA - To już 60 lat! Krwawa Środa w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą
KRWAWA ŚRODA - Ponure dni w historii Kazimierza
WOJNA - "Przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej"
WOJNA - Partyzancki samotny grób przy kościele p.w. św. Anny
WOJNA - Wspomnienia o akcji pod Zastowem
Początki chrześcijaństwa w Kazimierzu n/Wisłą
Okruchy Pamięci
Inny Kazimierz: kolorystów, awangardy, arsenałowców
ANDRZEJ KOŁODZIEJEK - Od Andrzeja Kołodziejka do piwka...
ANDRZEJ KOŁODZIEJEK - Spotkanie z malarzem
O śniegu, sankach i świetach
O dziesiątej w kawiarni na rogu rynku i lubelskiej
Notatki z natury
Był sobie hotel...
Willa pod różami
Wermanowie z Kazimierza
Wspomnienia Pani Heleny Werman
Jak daleko, jak blisko...
Teatr uliczny


Kazimierz Dolny -> Brulion kazimierski on-line -> Brulion on-line NR4 -> Początki chrześcijaństwa w Kazimierzu n/Wisłą

  Początki chrześcijaństwa w Kazimierzu n/Wisłą

Lubelszczyzna była ustawicznie nękana najazdami Tatarów, Rusinów i Litwinów. I to zapewne było przyczyną,
że norbertanki opuściły te okolice, a ziemie przeszły ponownie w ręce królewskie. Ale jeszcze w 1286 r. było kolejne nadanie temu klasztorowi przez Leszka Czarnego.
   
Parafia Kazimierz po raz pierwszy została wymienionaw Aktach Komory Apostolskiej (i w Liber Beneficiorum Długosza) z r. 1325. Parafia obejmowała swym zasięgiem wsie ponorbertańskie, dawną „stolicę” ich dóbr z kościołem poddanym zarządowi proboszcza kazimierskiego. Doszły wsie okoliczne: Wierzchoniów, Królewszczyzna, Błędowice, Bochotnica, Uściąż, Słotwiny i inne. Była to więc parafia obszerna i zamożna. Ze wszystkich tych wsi płacono parafii dziesięciny. Ale też parafia musiała płacić dość pokaźne świętopietrze. Parafia należała wówczas do dekanatu lubelskiego, jej proboszczem był ks. Wincenty, prebentarz św. Trójcy w Lublinie. W późniejszym czasie była w archidiakonacie lubelskim diecezji krakowskiej.
   
Kościół parafialny w 1325 r. był w tym samym miejscu, gdzie jest dzisiejsza fara, choć od niej o wiele mniejszy. Ostatnie badania architektoniczne (1996-98) Tadeusza Michalaka potwierdzają opinię, że był to kościół murowany.
   
Pierwsza świątynia w tym miejscu stanęła najprawdopodobniej pod koniec XIII w. lub na początku XIV w. Długosz podaje, że król posiadał do kościoła ius patronalis. Więc pierwszy kościół musiał powstać z fundacji królewskiej, której fundatorem mógł być Władysław Łokietek (J. Teodorowicz-Czerepińska).
   
Patronami kościoła farnego i parafii Kazimierz Dolny są św. Jan Chrzciciel i św. Bartłomiej Apostoł. Św. Jan Chrzciciel był patronem kościoła norbertanek na Zwierzyńcu, ich kościółka w Skowieszynie i od początku kościoła w Kazimierzu.
   
Natomiast trudno określić, kiedy św. Bartłomiej Ap. stał się patronem kościoła i parafii. Pewna jest data obrazu w ołtarzu głównym „Męczeństwo św. Bartłomieja” J. Urbańskiego z 1853 r. (Najstarszą wzmianką o św. Bartłomieju jako o patronie parafii pochodzi z XVI wieku - Red.)

Św. Jan Chrzciciel

Dzień 24.VI w kalendarzu liturgicznym figuruje jako Narodziny św. Jana Chrzciciela. Jest to szczególne wyróżnienieśw. Jana, gdyż ze wszystkich innych świętych oprócz św. Piotra i Pawła Ap. obchodzi się Wspomnienie lub Święto w dniuich śmierci jako dniu narodzin do nieba. Wspomnienie mę-czeńskiej śmierci św. Jana Chrzciciela obchodzimy 29.VIII.
Skąd to wyróżnienie?
Św. Jan Chrzciciel począł się wprawdzie w grzechu pierworodnym, ale został z niego oczyszczony w łonie matki św. Elżbiety podczas spotkania z najświętszą Maryją Panną brzemienną i narodził się bez grzechu „dziecię poruszyło się
w jej łonie”.
   
1 2 3 4
Zobacz zdjęcia
fot. Marcin Fedorowicz


Copyright ©2003-2009 by pozycjonowanie, strony www, stron www, serwisy, portale, sklepy internetowe
polecamy: nałęczów | weekend | słowacja |
sopot festiwal, sylwester, ferie zimowe