kazimierz dolny
imieniny: Filipa i Pauliny
Niedziela 26 maja 2019
Brulion on-line NR4
KRWAWA ŚRODA - 18 listopada 1942 - Krwawa Środa
KRWAWA ŚRODA - Relacje świadków
KRWAWA ŚRODA - Fragment książki "Wspomnienia i dokumenty" [ T.1 s.174-175]
KRWAWA ŚRODA - W XXX rocznice "Krwawa Środa"
KRWAWA ŚRODA - To już 60 lat! Krwawa Środa w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą
KRWAWA ŚRODA - Ponure dni w historii Kazimierza
WOJNA - "Przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej"
WOJNA - Partyzancki samotny grób przy kościele p.w. św. Anny
WOJNA - Wspomnienia o akcji pod Zastowem
Początki chrześcijaństwa w Kazimierzu n/Wisłą
Okruchy Pamięci
Inny Kazimierz: kolorystów, awangardy, arsenałowców
ANDRZEJ KOŁODZIEJEK - Od Andrzeja Kołodziejka do piwka...
ANDRZEJ KOŁODZIEJEK - Spotkanie z malarzem
O śniegu, sankach i świetach
O dziesiątej w kawiarni na rogu rynku i lubelskiej
Notatki z natury
Był sobie hotel...
Willa pod różami
Wermanowie z Kazimierza
Wspomnienia Pani Heleny Werman
Jak daleko, jak blisko...
Teatr uliczny


Kazimierz Dolny -> Brulion kazimierski on-line -> Brulion on-line NR4 -> Początki chrześcijaństwa w Kazimierzu n/Wisłą

  Początki chrześcijaństwa w Kazimierzu n/Wisłą

Do najgłośniejszych dawnych sanktuariów św. J.Ch. należała bazylika w Damaszku wystawiona przez cesarza Teodozjusza I Wielkiego (379395). Dzisiaj jest to meczet turecki, w którym znajduje się grobowiec według tradycji z relikwią głowy św. Jana. Mahometanie czczą go jako jednego z proroków.
W 2000 r. modlił się przy tym grobowcu Jan Paweł II. O czci św. Jana Chrz. w Polsce świadczy aż 388 kościołów pod jego wezwaniem. Do najokazalszych należą: katedra warszawska, wrocławska, w Kamieniu Pomorskim, lubelska, fara w Toruniu i Kazimierzu Dolnym.
W farze kazimierskiej nie ma obrazu św. Jana Chrzciciela, jest natomiast w Kaplicy Różańcowej jego duża figura (jednaz  czterech).

Św. Bartłomiej Apostoł

Dzień 24.VIII kalendarz liturgiczny podaje jako święto św. Bartłomieja Apostoła. Pod tym imieniem wykazy hagiograficzne wymieniają 32 osoby wyniesione do chwały ołtarzy. Najważniejszym z nich jest św. Bartłomiej Apostoł, nazywany także Natanaelem. Z utożsamianiem tych dwóch imion był poważny problem.
   
Ewangeliści synoptycy (św. Mateusz, św. Marek i św. Łukasz) nazywają Apostoła Bartłomiejem, a św. Jan Natanaelem. W początkach Kościoła niektórzy Ojcowie nie byli pewni, czy chodzi o dwie odrębne osoby, czy też o tę samą o dwóch imionach. Dopiero w średniowieczu przyjęto powszechnie, że jest to ta sama osoba. Na Wschodzie w w. IX , na Zachodzie w XII.
Św. Jan Apostoł stawia zawsze Natanaela między Apostołamii podkreśla szczególną przyjaźń między Natanaelem a Filipem. Synoptycy umieszczają również zawsze św. Bartłomieja po św. Filipie i nawet łączą ich razem spójnikiem: Bartłomiej i Filip. (Święci na każdy dzień. Ks. Wincenty Zalewski).
   
Poza katalogiem imion Apostołów Ewangeliści tylkona dwóch miejscach wspominają o św. Bartłomieju Natanaelu.

U św. Jana: „Nazajutrz (Jezus) postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: Pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu”.  Rzekł do niego Natanael: „Czyż może być coś dobrego z Nazaretu?”  Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz”.  Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita,w którym nie ma podstępu”.  Powiedział do niego Natanael” „Skąd mnie znasz?  Odpowiedział Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”.  Odpowiedział mu Natanael” „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela”. (J 1, 4550).
   
W tym tekście zadziwia lekceważący ton z jakim Bartłomiej wyrażał się o miasteczku Nazaret, jakby Kana Galilejska, z której pochodził była większa i ważniejsza. Przemawiała w nim po prostu niechęć, rywalizacja sąsiedzka. Ale Pan Jezus pochwalił go za szczerość (Takich miał uczniów zanim stali się apostołami).
   
Według tradycji św. Bartłomiej jako Apostoł głosił Ewangelię w Indiach (były też opinie, że w Armenii) i tam poniósł śmierć męczeńską. Podczas zadawanych mąk miał być odarty żywcem ze skóry. Tak też najczęściej przedstawia go ikonografia. Jako przypuszczalną datę jego śmierci podaje się ok. 70 r.
   
Relikwie św. Bartłomieja przenoszono dla bezpieczeństwa. Z Mezopotamii (Irak) do Małej Azji (507 r.). Ratując przed Arabami (w r. 580) na Wyspy Liparyjskie, w końcu w r. 838 do Benewentu, gdzie spoczywają po dzień dzisiejszy. Fakt przenoszenia relikwii świadczy o wielkiej czci, jaką Apostoł się cieszył.
   
W r. 1179 wystawiono w Benewencie (pd. Włochy) ku jego czci obecną katedrę. Relikwie znajdują się pod mensą głównego ołtarza. Tam je umieścił papież Benedykt XIII. Część relikwii św. Bartłomieja przeniósł cesarz Otto III do wy-stawionego przez siebie kościoła w Rzymie na Wyspie Tyberyjskiej. Są umieszczone w dużym sarkofagu, w głównym ołtarzu z napisem jak w Benewencie: Ciało św. Bartłomieja, Apostoła.
   
Dzięki podaniu, że św. Bartłomieja odarto ze skóry, na patrona obrali go sobie rzeźnicy, garbarze i introligatorzy.
   
Pierwszy kościół ku czci Apostoła miał powstać na Wyspie Eolia w w.VI. Do najpiękniejszych kościołów
p.w. św. B. należą: w Pizie, Wenecji, Faligno i Pistoli.
W Polsce ku czci św. Bartłomieja  wystawiono aż 154 kościoły i kaplice .

1 2 3 4
Zobacz zdjęcia
fot. Marcin Fedorowicz


Copyright ©2003-2009 by pozycjonowanie, strony www, stron www, serwisy, portale, sklepy internetowe
polecamy: nałęczów | weekend | słowacja |
sopot festiwal, sylwester, ferie zimowe