kazimierz dolny
imieniny: Anastazji
Wtorek 22 stycznia 2019
Brulion on-line NR4
KRWAWA ŚRODA - 18 listopada 1942 - Krwawa Środa
KRWAWA ŚRODA - Relacje świadków
KRWAWA ŚRODA - Fragment książki "Wspomnienia i dokumenty" [ T.1 s.174-175]
KRWAWA ŚRODA - W XXX rocznice "Krwawa Środa"
KRWAWA ŚRODA - To już 60 lat! Krwawa Środa w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą
KRWAWA ŚRODA - Ponure dni w historii Kazimierza
WOJNA - "Przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej"
WOJNA - Partyzancki samotny grób przy kościele p.w. św. Anny
WOJNA - Wspomnienia o akcji pod Zastowem
Początki chrześcijaństwa w Kazimierzu n/Wisłą
Okruchy Pamięci
Inny Kazimierz: kolorystów, awangardy, arsenałowców
ANDRZEJ KOŁODZIEJEK - Od Andrzeja Kołodziejka do piwka...
ANDRZEJ KOŁODZIEJEK - Spotkanie z malarzem
O śniegu, sankach i świetach
O dziesiątej w kawiarni na rogu rynku i lubelskiej
Notatki z natury
Był sobie hotel...
Willa pod różami
Wermanowie z Kazimierza
Wspomnienia Pani Heleny Werman
Jak daleko, jak blisko...
Teatr uliczny


Kazimierz Dolny -> Brulion kazimierski on-line -> Brulion on-line NR4 -> Inny Kazimierz: kolorystów, awangardy, arsenałowców

  Inny Kazimierz: kolorystów, awangardy, arsenałowców

Przypisy:

1. Jan Cybis 1897-1972. Retrospektywa [katalog], Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa 1997. Kalendarium opracowane przez Teresę Sowińską, ss. 285-286. Kazimierski obraz to „Róże
w wazonie”, 1923, olej na tekturze, 47,5x 35 cm, własność prywatna. Nosi podpis: Jan Cybis Kazimierz/23. Artysta tak komentował
w liście do Hanny Rudzkiej z 24 sierpnia 1923 roku swój wakacyjny dorobek: „parę rysunków kolorowych, kredką malowanych z dziesięć sztuk, pejzaże, kwiatki, madonna ze ślepym oczkiem” (Jan Cybis,
op. cit. s.286). Należy chyba odrzucić możliwość zinterpretowania podpisu malarza (Cybis słabo mówił wówczas po polsku) pod „Różami w wazonie” jako Kazimierzy Wielkiej (majątek siostry Józefa Czapskiego), w której w tym samym czasie przebywał Zygmunt Waliszewski, a z którym Cybis w lecie 1923 roku przebywał na plenerze w Makowie Podhalańskim. Przeczy temu stylistyka
„Róż w wazonie”. Obrazy z pleneru w Makowie ukazały bowiem „naszą sztukę ludową jako możliwe źródło natchnienia” (Jerzy Wolf, Zygmunt Waliszewski, Warszawa 1969). Patrz: Zygmunt Waliszewski 1897-1936. Wystawa monograficzna [katalog], Muzeum Narodowe w Warszawie, 1999.

2. Piotr Potworowski przeniósł się ze szkoły Konrada Krzyżanowskiego do krakowskiej ASP w 1922 roku (Jan Cybis, op.cit. s. 282). Do najbliższych przyjaciół Cybisa w tym czasie należeli: Adam Wysocki (późniejszy założyciel „Artesu”), Zygmunt Waliszewski, Józef Jarema i Józef Czapski. Być może to ich właśnie gościli Potworowscy.

3. Datę 1922 podaje Teresa Sowińska w kalendarium Cybisa (Jan Cybis, op. cit., s.282). Jednak „Pejzaż III”, papier, kredka, 22x30 cm (nr inw. GW/2358) i „Pejzaż IV”, papier, kredka, 22x26,2 cm, (nr inw. GW/2359) Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, posiadają na odwrociu napis: „Kazimierz N.W. 1921 r.”. W 1981 roku podarowała je muzeum Helena Zaremba-Cybisowa, druga żona malarza. Znając niezwykłą ruchliwość Cybisa w tych latach, pobyt artysty w 1921 roku w Kazimierzu nie był niemożliwy. Pamiętajmy, że podczas letnich egzaminów do krakowskiej ASP poznał Hannę Rudzką. Ze względu na rodzaj kreski nie wydaje się jednak, aby „Pejzaż IV” powstał na początku lat 20-tych, chociaż ma w sobie coś z ducha „Róż w wazonie”. „Pejzaż III”, który na pewno powstał w tym czasie, może być wiązany z Kazimierzem. Wcześniejsza data „Pejzażu III” rzuca też inne światło na przełamywanie się w latach 1921-23 tendencji kolorystycznych i formistyczno-awangardowych w twórczości Cybisa.

4. Pankiewicz był w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą latem 1890 roku z całą rodziną. Józef Czapski tak opisał jeden z powstałych wtedy obrazów: „[...] jest jednym z najświeższych i najlepiej zachowanych
c z y s t o impresjonistycznych polskich płócien.” (Józef Czapski, Józef Pankiewicz. Życie i dzieło. Wypowiedzi o sztuce, Warszawa 1936 s. 61). O Józefie Pankiewiczu w Kazimierzu: Waldemar Odorowski, Malarze Kazimierza nad Wisłą, Warszawa 1991. Cybis zapisał się do pracowni Pankiewicza w lutym 1923 roku (Jan Cybis, op.cit., s.284), zasadne jest więc pytanie czy na jego ponowny wyjazd do Kazimierza miały wpływ rozmowy z profesorem, który był już dwukrotnie w Kazimierzu i to w momentach dla swojej twórczości ważnych.

5. Interesujące jest też spojrzenie na Krzemieniec jako miasteczko „Grupy Krakowskiej” i w związku z tym, na przykład - na obecność Stanisława Osostowicza w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w lecie 1939 roku. Pozostałe z tego pobytu rysunki kredką znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.

6. Władysław Strzemiński 1893-1952. W setną rocznicę urodzin [katalog], Muzeum Sztuki w Łodzi, 1993.

7. Z kręgu bliższych znajomych Strzemińskiego, najlepiej znał przedwojenny Kazimierz nieżyjący już Karol Hiller. Między 10 czerwca a 10 września 1950 roku zjechali na plener do Kazimierza studenci następujących pracowni Eibischa, Tomorowicza, Rafałowskiego, Szczepańskiego, Cybisa, Kokoszki, Arcta, Samborskiego i Sokołowskiego. Protokół z posiedzenia Senatu z dnia
19 czerwca 1950 r. Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Z Aleksandrem Rafałowskim, po II wojnie światowej wysokim funkcjonariuszem partyjnym i urzędnikiem ministerstwa kultury
i sztuki, Strzemiński znał się od prawie trzydziestu lat. Na plenerze studenckim w 1949 roku Cybis narysował widok na Farę (ołówek, akwarela, 24,3x39,1 cm, 1949, nr inw. Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy GW/2470).
1 2 3 4 5
Zobacz zdjęcia
Nad kamieniołomem, kwiecień 1955. Od lewej: Elżbieta Grabska, Aleksander Wallis, Janina Jasińska, Ludmiła Stehnova, leży Roman Zimand. Fot. Wojciech Luterek

Elżbieta Grabska pozująca na podwórku domu przy ulicy Krakowskiej według litografii „Głód” Marka Oberlndera. Kwiecień 1955, fot. Wojciech Luterek

Marek Oberlnder tańczy kozaka w ogrodzie domu sióstr Kunickich. Od lewej: Aleksander Wallis, Elżbieta Grabska, rzeźbiarka Irena Kunicka, Ludmiła Stehnova, prawdopodobnie Irena Grabska, przyjaciółka Ireny Kunickiej i Marek Oberlnder. Pies Kunickich Piwonia
Copyright ©2003-2009 by pozycjonowanie, strony www, stron www, serwisy, portale, sklepy internetowe
polecamy: nałęczów | weekend | słowacja |
sopot festiwal, sylwester, ferie zimowe