kazimierz dolny
imieniny: Ildefonsa i Rajmunda
Środa 23 stycznia 2019
Brulion on-line NR5
Listy do "brulionu" - Drużyna WOPR w Kazimierzu Dolnym
Listy do "brulionu" - Batalion "Parasol"
Listy do "brulionu" - Wspomnienia czy oszczerstwa?
Widokówki - Kazimierz na dawnych widokówkach
Widokówki - O pocztówkach i kazimierskiej architekturze
Wspomnienia - Niezapomniane lata trzydzieste
Wspomnienia - Aptekarze
Rocznica - 20. rocznica śmierci Jerzego Kuncewicza
Sylwetki - Mój stryj Bolesław
Sylwetki - Bolesław Kurzawiński 1898 - 1987
Wspomnienia - Tamte czasy
Szkoła - Opowieść o prawdziwym człowieku
Dom w Kazimierzu - Dom Michalskiego
Kazimierzacy - Dzieje życia Florentyny Walencik
Kazimierzacy - Moja historia zaczęła się w Kazimierzu...
Wisła - Krajobraz akustyczny doliny Wisły czyli pies jako element pejzażu
Wspomnienia - Pensjonat Władysława Dobrowolskiego
Sylwetki - Edward Kalinowski
Wspomnienia - Niedokończony pamiętnik
Listy spod studni - Hałaśliwi, męczący, źli


Kazimierz Dolny -> Brulion kazimierski on-line -> Brulion on-line NR5 -> Rocznica - 20. rocznica śmierci Jerzego Kuncewicza

  Rocznica - 20. rocznica śmierci Jerzego Kuncewicza

W wielkiej Brytanii należeli Kuncewiczowie do bywalców londyńskich salonów, w których starali się pozyskać życzliwość dla Polski ludzi świata wielkiej polityki i tamtejszych środowisk opiniotwórczych i intelektualnych. Z Anglii wyjechali w 1955 roku do Stanów Zjednoczonych osiedlając się u mieszkającego tam syna Witolda i wspólnie z nim prowadząc przedsiębiorstwo. W 1959 roku zamieszkali w Chicago, gdzie Maria Kuncewiczowa była profesorem literatury polskiej, a Jerzy Kuncewicz zajmował się pisaniem sztuk. W tym czasie wiele podróżował po Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Eu-ropie. Do Polski przyjechał w 1963 roku. Jego przyjazd poprzedzony był rekonesansem odbytym w 1958 roku przez żonę, a w 1962 roku przez syna. Istniały bowiem obawy, że Jerzy Kuncewicz może zostać zaaresztowany przez ówczesne władze za swoją opozycyjna działalność.

W latach 1963 – 1984 Jerzy Kuncewicz większość letnich sezonów spędzał w Kazimierzu. Jesień i wiosna zwykle upływały w Virginii u syna albo na Florydzie, zimy zaś we Włoszech, gdzie Kuncewiczowie bardzo zadomowili się i nawiązali wiele głębokich przyjaźni.

Jerzy Kuncewicz zmarł 14 marca 1984 roku w Lublinie i pochowany został na cmentarzu w Kazimierzu. Na płycie nagrobnej umieszczono napis: ”Jerzy Kuncewicz 1893 – 1984 ludowiec, prawnik, filozof”. Wg syna Witolda, autorem tego napisu był sam Jerzy Kuncewicz. Zdaniem Witolda kolejność powinna być inna:

„Uważam, że Ojciec najbardziej był filozofem – myślicielem na tematy społeczno, gospodarczo, polityczne. Po tym, był ludowcem, to był ten pasjonujący wehikuł, na którym mógł wypróbować swoje koncepcje uczenia przyzwoitości społecznej i wydajności gospodarczej, bez której trudno jest osiągnąć dobrobyt społeczny. Prawnikiem był z inklinacji rodzinnej i potrzeby materialnej. Brat ojca też był prawnikiem. Jeden pradziad – Wyszyński – był ostatnim patronem Trybunału Lubelskiego. Legenda rodzinna mówi, że jakiś przodek był autorem Unii Lubelskiej. Epoka Jagiellońska i doświadczenia perypetii Litwy i Korony, mimo że burzliwe, jak dotąd są niedoścignionym okresem polskiej „Chwały i rozkwitu. Obecna „przebudowa” bardzo nikłe wydaje się robić wysiłki, by oprzeć swa przyszłość na równym partnerstwie ze wschodnimi sąsiadami. Dążenie do natychmiastowego wzbogacenia poprzez zaprzedanie się jako parobek wspólnocie zachodnioeuropejskiej prowokowałyby ojca do gromkiej opozycji. Stosunek ojca do Polski Ludowej był nad wyraz krytyczny, gdy znajdował się w Polsce. Natomiast poza Polską wskazywał on na wiele osiągnięć Polski Ludowej. Taki już był.”

1 2
Zobacz zdjęciaCopyright ©2003-2009 by pozycjonowanie, strony www, stron www, serwisy, portale, sklepy internetowe
polecamy: nałęczów | weekend | słowacja |
sopot festiwal, sylwester, ferie zimowe