kazimierz dolny
imieniny: Ildefonsa i Rajmunda
Środa 23 stycznia 2019
Brulion on-line NR1
Kazimierz Dolny w twórczości Jana Gotarda
Historia Polski w siedmiu odsłonach
Wspomnienie o Edmundzie Johnie
Szalom Asz "Domek nad Wisłą" - Fragment
Czy Kazimierz Dolny Leży nad Wisłą?
Nieznany list Stanisława Szukalskiego do Antoniego Michalaka
W 1933 roku na rynku w Kazimierzu
"Zamieszkać w Kazimierzu..."
Jan Łazorek 1938 - 2000
Kilka słów o Janie Łazorku - Jerzy Gnatowski
Wspomnienie o moim dziadku, ze wspomnień innych zebrane
Moja Rodzina
Nazywam się Kinart Natalia


Kazimierz Dolny -> Brulion kazimierski on-line -> Brulion on-line NR1 -> Historia Polski w siedmiu odsłonach

  Historia Polski w siedmiu odsłonach

Robert Wójcik

P.S. Wiele faktów dotyczących losów siedmiu obrazów Bractwa za oceanem nie jest do końca jasnych. Przede wszystkim nie wiemy, jak rozumieć słowo „przekazał”. Jest to pojęcie „nieostre” z prawnego punktu widzenia. W tym przypadku może oznaczać, że Stefan Ropp podarował obrazy Le Moyne College, ale również, że jedynie złożył je tam w depozyt. Być może jest to jeszcze inna forma prawna? Amerykańska uczelnia unika przedstawienia dokumentów dotyczących zasad, na jakich cykl tych obrazów został przekazany.

Informacja o tym, że Prezydent RP na uchodźstwie podarował S. Roppowi siedem obrazów Bractwa św. Łukasza znana jest tylko z relacji (raportu?), którą ten ostatni złożył w bibliotece

Le Moyne College. Może być prawdziwa, ponieważ obaj panowie znali się. Komitetowi Polskiego Pawilonu w Nowym Jorku przewodził August Zalewski późniejszy Minister Spraw Zagranicznych i Prezydent RP Londynie. Wątpliwości rodzi jednak inna informacja z tej samej relacji Roppa. We wstępie kilkunastostronicowego dokumentu pisze on, że rząd polski w przyszłości nie będzie rościł prawa do cyklu 7 obrazów, „ponieważ kolekcja nigdy nie należała do państwa polskiego, ani też do żadnej agendy rządowej”.

Jeszcze bardziej zagadkowo rysuje się postać samego Stefana Roppa, który w związku z tą sprawą przedstawiany jest wyłącznie jako Szwajcar z brytyjskim paszportem (również

w polskich publikacjach o tych obrazach). Informacje te mogą być prawdziwe... jednak na pewno niepełne. Rodzina Roppów kilka wieków temu osiadła w Polsce (na kresach wschodnich). Stryj Stefana Arcybiskup Mohylewski, Edward Ropp w okresie międzywojennym brał aktywny udział w polskim życiu społecznym i religijnym (biogramy Edwarda i Stefana Roppów są zamieszczone w Polskim Słowniku Biograficznym) Ojciec Stefana Konstanty (ziemianin, żonaty z Michaliną z Szadurskich) z żoną i 8-letnim synem wyjechał w 1900 roku do Szwajcarii. Stefan po uzyskaniu dyplomu inżyniera pracował m.in. w Afryce, USA, Anglii. Do Polski powrócił w 1923 r., gdzie zamieszkał w Warszawie, a od 1926 roku w Poznaniu. W 1927 roku ożenił się z Wandą Daniłło-Gąsiewicz. Był pracownikiem Magistratu Miasta Poznania i dyrektorem Targów Poznańskich. Od 1941 r. został dyrektorem Polskiego Biura Informacyjnego w Nowym Jorku na Amerykę i Kanadę (powołany i opłacany przez Rząd RP w Londynie). W czasie wojny i bezpośrednio po jej zakończeniu działał aktywnie wśród Polonii, m.in. był członkiem czteroosobowego polskiego „Komitetu Opieki nad Eksponatami

z Wystawy w Nowym Jorku”, w latach 1954 i 1955 był zarządcą „Dziennika Polskiego” w Detroit.

W tej sprawie jest dużo pytań, które na razie pozostają bez odpowiedzi.

Zamieszczone szkice pochodzą ze zbiorów Janusza i Tadeusza Michalaków

1 2 3 4 5
Zobacz zdjęcia
Szkic Jeremiego Kubickiego

Chrzest Litwy – 1386 rok

Szkic Antoniego Michalaka

Nadanie przywileju zwanego Jedlińskim – 1430 rok

Szkic Antoniego Michalaka

Unia Lubelska – 1569 rok.

Szkic Antoniego Michalaka

Konfederacja Warszawska (Uchwała o wzajemnej tolerancji wyznań religijnych) – 1573 rok.

Szkic Antoniego Michalaka

Odsiecz Wiedeńska - 1683 r.

Szkic Antoniego Michalaka

Konstytucja 3 Maja 1791 r.
Copyright ©2003-2009 by pozycjonowanie, strony www, stron www, serwisy, portale, sklepy internetowe
polecamy: nałęczów | weekend | słowacja |
sopot festiwal, sylwester, ferie zimowe