kazimierz dolny
imieniny: Ildefonsa i Rajmunda
Środa 23 stycznia 2019
Brulion on-line NR1
Kazimierz Dolny w twórczości Jana Gotarda
Historia Polski w siedmiu odsłonach
Wspomnienie o Edmundzie Johnie
Szalom Asz "Domek nad Wisłą" - Fragment
Czy Kazimierz Dolny Leży nad Wisłą?
Nieznany list Stanisława Szukalskiego do Antoniego Michalaka
W 1933 roku na rynku w Kazimierzu
"Zamieszkać w Kazimierzu..."
Jan Łazorek 1938 - 2000
Kilka słów o Janie Łazorku - Jerzy Gnatowski
Wspomnienie o moim dziadku, ze wspomnień innych zebrane
Moja Rodzina
Nazywam się Kinart Natalia


Kazimierz Dolny -> Brulion kazimierski on-line -> Brulion on-line NR1 -> Nieznany list Stanisława Szukalskiego do Antoniego Michalaka

  Nieznany list Stanisława Szukalskiego do Antoniego Michalaka

Przypisy

1. Zob. L. Lameński, Stanisław Szukalski - życie i twórczość, Biuletyn Historii Sztuki 1976, nr 4, s. 308-327; - W. Szewczyk, Syndrom śląski. Szkice o ludziach i dziełach, Katowice 1985, s. 115-128; - L. Lameński, Stach z Warty Szukalski, Sztuka 1987, nr 4, s. 35-41 i 57; - tenże, Stanisław Szukalski (1893-1987) rzeźbiarz znany i nieznany [w:] Rzeźba Polska R. 1987, s. 328-336; - tenże, Twórcownia Stacha z Warty Szukalskiego [w:] Sztuka lat trzydziestych, Warszawa 1991, s. 131-144; - B. Szczypka-Gwiazda, Śląska pracownia Stanisława Szukalskiego [w:] Nieznane oblicze sztuki polskiej. W kręgu sztuki województwa śląskiego w dobie II Rzeczypospolitej, Katowice 1996, s. 37-51.
2. Zob. A. Ściepuro, Antoni Michalak (Katalog wystawy), Toruń 1972; - K. Szurowski, Antoni Michalak jako portrecista, Roczniki Humanistyczne KUL. Historia sztuki, t. XXII, z. 6, 1974, s. 65-75; - tenże, Antoni Michalak 1899-1975 (Katalog wystawy), Kazimierz Dolny 1975; - J. Wyczesany, Antoni Michalak. Rysunki (Katalog wystawy). Kazimierz Dolny 1982; - Antoni Michalak (1902-1975). Z pracowni
w Kazimierzu (Katalog wystawy, wstęp W. Odorowski), Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu 1995; - L. Lameński,
Z pracowni w Kazimierzu, Art & Business 1995, nr 10, s. 62-63; - tenże, Antoni Michalak jako pejzażysta, “Akcent” 1996, nr 2, s. 153-161; - tenże, Antoni Michalak - Malarz mistycznego światła, Biuletyn Historii Sztuki 1996, nr 1-2, s. 71-81; - I. Ł. Kossowscy, Kilka uwag o twórczości Antoniego Michalaka. Wydano w 25. rocznicę śmierci Artysty, Kazimierz Dolny 2000.
3. O pobycie Szukalskiego w Kazimierzu zob. I. J. Kamiński, Całe życie szukam przyjaciela, Kamena 1972, nr 20, s. 6-7; - Lameński, Stanisław Szukalski - życie i twórczość ..., s. 313; - I. J. Kamiński, Kazimierz nad Wisłą. Miasto i ludzie, Warszawa 1983, s. 122-125; - Lameński, Stach z Warty Szukalski ..., s. 36.
4. O Bractwie zob. m.in. M. Szewczyk, Bractwo św. Łukasza, Akcent 1985, nr 4, s. 167-172; - J. Zamoyski, Łukaszowcy. Malarze i malarstwo Bractwa św. Łukasza, Warszawa 1989.
5. Wystawa była planowana na listopad 1928 r., jednak na skutek nieporozumienia, wynikłego pomiędzy Szukalskim
a Zarządem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych otwarta została dopiero w maju 1929 r. dzięki pomocy ze strony Cechu Artystów Plastyków “Jednoróg”. Artyści ci prezentujący swój dorobek na ósmej wystawie Cechu, zorganizowanej w Pałacu Sztuki, zdecydowali się potraktować Szukalskiego jako swego gościa i udostępnili mu jedną z sal pałacu. Zob. m.in. Ósma wystawa Cechu Artystów Plastyków Jednoróg, Kraków 1929, s. 26-41. (Katalog wystawy); Wystąpienie S. Szukalskiego
w Pałacu Sztuki. O uzdrowienie stosunków w świecie artystycznym Krakowa, Głos Narodu 1929, nr 131, s. 4; - Otwarcie wystawy “Jednorogu”, IKC 1929, nr 131, s. 8.
6. Szukalski ma na myśli członków Bractwa w. Łukasza: Bolesława Cybisa, Jana Gotarda, Aleksandra Jędrzejewskiego, Eliasza Kanarka, Edwarda Kokoszkę, Antoniego Michalaka, Janusza Podoskiego, Mieczysława Szulca, Czesława Wdowiszewskiego, Jana Wydrę i Jana Zamoyskiego.
7. Romuald Czesław Klarner (1872-1956), inż. technolog, działacz gospodarczy, absolwent Instytutu Technologicznego w Petersburgu. W l. 1918-1920 dyrektor departamentu,
w l. 1924-1925 wiceminister skarbu, w 1925 r. minister przemysłu i handlu, w 1926 r. minister skarbu, a od 1928 r. prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie. Przez pewien czas Romuald i Florentyna Klarnerowie zamieszkiwali w willi Szukalskiego. W 1928 r. przenieśli się do położonego opodal własnego domu zw. Klarnerówką, wybudowanego
w l. 1927-1928 wg projektu Bolesława Żurkowskiego.
8. “Koko”, ulubiony pies Szukalskiego, nad którym Michalak sprawował pieczę.
9. Prawdopodobnie chodzi tu o książkę o Bractwie
św. Łukasza, która nigdy jednak nie została napisana.
10. Mowa o książce “Szukalski Projects in Desing”, wydanej w 1929 r. przez Uniwersytet w Chicago.
11. Dom “Pod basztą” Michalaka, zbudowany wg projektu arch. Jerzego Sinnickiego, został ukończony 3 lipca 1929 r.
12. Tadeusz Pruszkowski (1888-1942), malarz, pedagog, literat. Kształcił się u Konrada Krzyżanowskiego w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie oraz w l. 1910-1911 w Paryżu. Od 1922 r. profesor, a następnie rektor i prorektor ASP
w Warszawie. Odkrywca walorów krajobrazowych Kazimierza dla plenerów malarskich. Odegrał ważną rolę jako animator życia artystycznego stolicy. Współzałożyciel
i członek ugrupowań artystycznych: Młoda Sztuka, Rytm, Bractwo św. Łukasza, Szkoła Warszawska, Loża Wolnomalarska i Grupa Czwarta.
13. Karol Stryjeński (1887-1932), architekt, pedagog, absolwent Politechniki w Zurychu oraz École des Beaux Arts w Paryżu. Dyrektor Szkoły Przemysłu Drzewnego
w Zakopanem, następnie prof. ASP w Krakowie i Warszawie.
14. Wojciech Jastrzębowski (1884-1963), architekt wnętrz, malarz, grafik, pedagog, uczeń Józefa Mehoffera
w krakowskiej ASP, następnie prof. ASP w Warszawie.
15. Jan Gotard (1898-1943), malarz, grafik, pedagog, uczeń prywatnej Szkoły Malarstwa Konrada Krzyżanowskiego, następnie Tadeusza Pruszkowskiego w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, członek Bractwa św. Łukasza.
16. Szukalski, projektując powstanie nowego ugrupowania, bezskutecznie namawiał Łukaszowców, by do niego wstąpili. Szczep Rogate Serce powstał w 1929 r. w Krakowie, a w skład niego weszli m.in. Franciszek Frączek, Stanisław Gliwa, Czesław Kiełbiński, Marian Konarski, Antoni Bryndza, Stefan Żechowski, Wacław Boratyński, Norbert Starssberg. Zob. Lechosław Lameński, Szczep Rogate Serce, BHS 1974, nr 3,
s. 303-322.
17. Ks. Stanisław Szepietowski (1885-1977, kapelan wojskowy, w l. 1922-1928 rektor kościoła Reformatów
w Kazimierzu, współzałożyciel i pierwszy prezes Towarzystwa Przyjaciół Kazimierza (1925-1928). Przyjaciel wielu malarzy, miłośnik zabytków i walorów krajobrazowych Kazimierza.


1 2 3
Zobacz zdjęcia
Pozostałości domu Szukalskiego na Albrechtówce. Zima2001 - foto Jerzy Kuna
Copyright ©2003-2009 by pozycjonowanie, strony www, stron www, serwisy, portale, sklepy internetowe
polecamy: nałęczów | weekend | słowacja |
sopot festiwal, sylwester, ferie zimowe