kazimierz dolny
imieniny: Anastazji
Wtorek 22 stycznia 2019
Brulion on-line NR2
Wspomnień o Janie Gotardzie ciąg dalszy
Jak Kształtował się Kazimierski pejzaż
Kazimierz Marii Kuncewiczowej
Wszyscy tu byli znajomi
Na cmetarzu cmentarza w Kazimierzu Dolnym
Nieco informacji o żydach, bożnicach i cmentarzach żydowskich Kazimierza Dolnego (cz.1)
Synagoga w Kazimierzu n/Wisłą - losy religii i narodów
Przyjaciel o malarstwie Andrzeja Kołodziejka
Stanisław Jan Łazorek i jego Kazimierz
Nasz Dom
A przecież żal... - Tadeusz Augustynek
Lapidarium mojej pamięci - Julia Rusiecka
Prawie sto lat tułaczki
Psy w Kazimierzu były zawsze...


Kazimierz Dolny -> Brulion kazimierski on-line -> Brulion on-line NR2 -> Jak Kształtował się Kazimierski pejzaż

  Jak Kształtował się Kazimierski pejzaż


1 Karol Siciński – Urbanizacja Kazimierza [w] Wiadomości Literackie, Nr 2 (794),8 stycznia 1939 r., s. 2.
2 Gouda Ismail Abdel-Gawad Maastrichtian non-cephalopod mollusks (Scaphopoda, Gastropoda and Bivalvia) of the Middle Vistula Valley, Central Poland. Acta Geologica Polonica, vol. 36, no. 1 – 3, Warszawa 1986, s.69 – 224.
3 Andrzej Piotrowski – Tajemnica wymarłego świata. Katalog wystawy, Muzeum Przyrodnicze Oddział Muzeum Nadwiślańskiego, Kazimierz Dolny 1985.
4 Gouda Ismail Abdel-Gawad – Maastrichtian non-cephalopod mollusks...
5 Dinozaury, amonity i planetoidy. Życie i śmierć w mastrychcie. Katalog wystawy przygotowanej przez Natuurhistorisch Museum Maastricht (1999 – 2001) we współpracy z Muzeum Przyrodniczym Oddziałem Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
6 Hansen H.J., Rasmunsen K.L., Gwozdz R., Hansen J.M., Radwański A. – The Cretaceus/Tertiary boundary in Central Poland. Acta Geologica Polonica, vol. 39, No. 1 – 4, Warszawa 1989.
7 Andrzej Sas-Jaworski – Współczesne poglądy na budowę geologiczną Małopolskiego Przełomu Wisły. Notatnik Janowiecki Nr 11/2001, Towarzystwo Przyjaciół Janowca, Janowiec nad Wisłą 2001, s. 87 – 118.
8 Krystyna Pożaryska i Władysław Pożaryski – Przewodnik geologiczny po Kazimierzu i okolicy, Wydawnictwo Muzeum Ziemi,
Warszawa 1951.
9 Andrzej Sas-Jaworski – Współczesne poglądy...
10 Marcin Żarski, Gwidon Jakubowski, Eugenia Gawor-Biedowa – The first Polish find of Lower Paleocene crocodile Thoracosaurus Leidy, 1852: geological and palaeontological description. Geological Quaterly, 1998, 42 (2), Warszawa 1998, s.141 – 160.
11 Marian Harasimiuk – Kazimierski Park Krajobrazowy. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, Lublin 1986.
12 Marian Harasimiuk – Historia naturalna Małopolskiego Przełomu Wisły. EZOP - bezpłatny dodatek „Na Przykład”, wrzesień'96,
nr 9 (25), s. 6 – 7.
13 Wojciech Stankowski – Rozwój środowiska fizyczno geograficznego Polski. PWN, Wyd. III, Warszawa 1981, s.41: „Silnemu rozcinaniu poddawany był Wał Metakarpacki. Przede wszystkim zainicjowana zostałą, w miejscu tektonicznego osłabienia, dzisiejsza przełomowa dolina Wisły między Zawichostem a Puławami, Wody, wcinającej się mimo poważnego obciążenia materiałem (z południa) Wisły, odłożyły ogromny stożek napływowy w południowej części basenu mazowieckiego.”.
14 Marian Harasimiuk, Tadeusz Król – Krawędź Równiny Bełżyckiej w okolicy wsi Dobre. Przewodnik Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, Lublin
13 – 15 IX 1984, Lublin 1984, s. 113 – 118.
15 Henryk Maruszczak – Trzy różnowiekowe gliny zwałowe na zboczu doliny Wisły w Parchatce między Puławami i Kazimierzem. Procesy kształtujące strefę przełomowej doliny Wisły i krawędź Roztocza w schyłkowej fazie trzeciorzędu i w czwartorzędzie. Terenowa Konferencja Naukowa, 50 lat Zakładu Geologii UMCS 1946 - 1996, Lublin, 31 maja – 1 czerwca 1996 r., s. 72 – 75.
16 Henryk Maruszczak – Wyżyny Lubelsko Wołyńskie. Geomorfologia Polski, t. I, s. 340 – 384.
17 Jan Buraczyński – Zasięg lądolodu odry (saalian) we wschodniej Polsce. Przegląd Geologiczny, Nr 12 (404), grudzień 1986, s. 684 – 689.
18 Marian Harasimiuk, Andrzej Henkiel Wpływ budowy geologicznej i rzeźby podłoża na ukształtowanie pokrywy lessowej w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego. Annales UMCS, sec. B 1975/1976, vol. XXX/XXXI.
19 Krystyna Pożaryska i Władysław Pożaryski Przewodnik geologiczny po Kazimierzu...
20 Marian Harasimiuk, Andrzej Henkiel – Profil czwartorzędowy w Rąblowie. Przewodnik XII Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, Lublin 28 31 VIII 1974. Część II, Wycieczka C, Lublin 1974, s. 131 – 135.
21 Konecka-Betley Z., Maruszczak H. – Analiza paleopedologiczna lessów z Kazimierz Dolnego nad Wisłą Biuletyn Instytutu Geologicznego,
nr 297, 1976.
22 Marian Harasimiuk, Tadeusz Król – Krawędź Równiny Bełżyckiej w okolicy wsi Dobre...
23 Nikołaj Krisztafowicz – Posletreticznyja obrazowanija w okrestnostiach Nowo-Aleksandrii. Tipografija Warszawskago Uczebnago Okryga, Warszawa 1896.
24 Jolanta Nogaj Chachaj – W epoce kamienia. [W] Archeologiczne odkrycia na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, praca zbiorowa pod redakcją Ewy Banasiewicz – Szykuły, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Lublin 2000, s. 9 – 20.
25 Henryk Maruszczak – Naturalne tendencje zmian krajobrazu Polski Środkowej w ciągu ostatnich piętnastu stuleci. Acta Geographica Lodziensia, nr 74, 1998, s. 149 – 159.
26 Henryk Maruszczak – Charakterystyczne formy rzeźby obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej. Czas. Geogr., 1958, t. 29, z. 3, s. 335 – 354.
27 Henryk Maruszczak –Werteby obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej. Annales UMCS, sec. B, vol. VIII, Lublin 1953 (wyd. 1954),
s. 123 262.
28 Jan Rodzik – Natężenie współczesnej denudacji w silnie urzeźbionym terenie lessowym w okolicy Kazimierza Dolnego. Przewodnik Ogólnopolskiego Zjazdu PTG Lublin 13 15 IX 1984, Lublin 1984, s. 125 – 130.
29 Henryk Maruszczak – Tendencje sekularne i zjawiska ekstremalne w rozwoju rzeźby małopolskich wyżyn lessowych w czasach historycznych. Czasopismo Geograficzne vol. LVII, 1986, z. 2, PWN, Wrocław 1980, s. 271 – 281.
30 Zbigniew Gardziel, Marian Harasimiuk, Jan Rodzik – Dynamika procesów geomorfologicznych w zlewni Grodarza i związane z nimi zagrożenia dla Kazimierza Dolnego. Konferencja „Małopolski Przełom Wisły walory, zagrożenia, ochrona”, Kazimierz Dolny, 18 20 września 1996 r., Lublin 1996.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zobacz zdjęcia
ślimak Volutispia kasimiri

Uproszczony szkic Małopolskiego Przełomu Wisły. (wg. H. Murszczaka) linia kropkowaną oznaczono prawisłę a linią przerywaną jej pradolinę

Ząb mamuta we włostowickim kościele, fot. z przewodnika Al. Janowskiego

Kamieniołom komorowy w Bochotnicy.fot. A. Pawłowski

Głębocznica lessowa na Kwaskowej Górze w Kazimierzu Dolnym. Fotografia wykonana przez Stanisława Koziorowskiego przed 1918 r

Wezbrany Grodarz sfotografowany przez Stanisława Koziorowskiego w latach trzydziestych (1919?)
Copyright ©2003-2009 by pozycjonowanie, strony www, stron www, serwisy, portale, sklepy internetowe
polecamy: nałęczów | weekend | słowacja |
sopot festiwal, sylwester, ferie zimowe