kazimierz dolny
imieniny: Ildefonsa i Rajmunda
Środa 23 stycznia 2019
Brulion on-line NR2
Wspomnień o Janie Gotardzie ciąg dalszy
Jak Kształtował się Kazimierski pejzaż
Kazimierz Marii Kuncewiczowej
Wszyscy tu byli znajomi
Na cmetarzu cmentarza w Kazimierzu Dolnym
Nieco informacji o żydach, bożnicach i cmentarzach żydowskich Kazimierza Dolnego (cz.1)
Synagoga w Kazimierzu n/Wisłą - losy religii i narodów
Przyjaciel o malarstwie Andrzeja Kołodziejka
Stanisław Jan Łazorek i jego Kazimierz
Nasz Dom
A przecież żal... - Tadeusz Augustynek
Lapidarium mojej pamięci - Julia Rusiecka
Prawie sto lat tułaczki
Psy w Kazimierzu były zawsze...


Kazimierz Dolny -> Brulion kazimierski on-line -> Brulion on-line NR2 -> Jak Kształtował się Kazimierski pejzaż

  Jak Kształtował się Kazimierski pejzaż

Zastanawiającym jest fakt, dlaczego lessy osadziły się na Płaskowyżu Nałęczowskim, a brak go na lewym brzegu Wisły, na Równinie Radomskiej oraz na północ (Małe Mazowsze) i południe (Równina Bełżycka z wyjątkiem strefy południowej jej krawędzi) od Płaskowyżu.

Zastanawiającym jest fakt, dlaczego lessy osadziły się na Płaskowyżu Nałęczowskim, a brak go na lewym brzegu Wisły, na Równinie Radomskiej oraz na północ (Małe Mazowsze) i południe (Równina Bełżycka z wyjątkiem strefy południowej jej krawędzi) od Płaskowyżu.

Przypuszcza się, że less osadzał się w strefach intensywnego urzeźbienia, jakim po zlodowaceniu środkowo-polskim był teren Płaskowyżu Nałęczowskiego i strefa południowej krawędzi Równiny Bełżyckiej. Prawdopodobnie akumulację lessu poprzedzał niski transport pyłu w strumie-niach powietrza, które napotykając silniej urzeźbione podłoże ulegały zaburzeniom (turbulencji). Wiatry tracąc tutaj energię
i możliwości transportowe - zrzucały pył.

Jednak nie w pełni wyjaśniona jest zagadka powstania regularnych, przebiegających prostoliniowo akumulacyjnych krawędzi lessowych o kierunku WNW – ESE. Zarówno północna krawędź Płaskowyżu, pokrywająca się z krawędzią Wyżyny Lubelskiej, jak i południowa (na południe od Kazimierza Dolnego, Wąwolnicy i Nałęczowa), a także wyznaczająca północny zasięg czapy lessowej w strefie krawędzi Równiny Bełżyckiej i Kotliny Chodelskiej, nie wykazują związków z rzeźbą, ani z budową geologiczną podłoża. Być może regularny przebieg akumulacyjnych krawędzi lessowych wiązał się ze stałym kierunkiem wiatrów lessotwórczych. W każdym razie te nie wyjaśnione kwestie spędzają ciągle sen z powiek naukowcom.

Około 15 - 12 tys. lat temu na obszarze Kotliny Chodelskiej i Płaskowyżu Nałęczowskiego za stadami renife-rów przywędrowała ludność kultury świderskiej (łowcy renife-rów). Z tego okresu pochodzą ślady pobytu myśliwych z okolic Włostowic i Bochotnicy oraz resztki ich obozowiska z Klementowic.

12 tys. lat temu lądolód ustępuje z terytorium Polski, a już niedługo rozpocznie się okres, w którym człowiek wyraźniej odciśnie swoje piętno w krajobrazie. Zanim to jednak nastąpi jeszcze wiatr zaznaczy swój wpływ na rzeźbę terenu.

Na przełomie epoki lodowej i kolejnej - epoki polodowcowej zwanej holocenem, podczas chłodnych wahnięć klimatycznych (najstarszy, starszy oraz młodszy dryas i początek okresu preborealnego), na bezlessowych obszarach na Równinie Radomskiej i Bełżyckiej, w Kotlinie Chodelskiej i w strefie krawędziowej w okolicach Rogowa i Karczmisk, wiatry przemodelowały słabo urzeźbione tereny usypując piaszczyste formy wydmowe.

Podczas fazy wydmotwórczej przeważały wiatry z sektora zachodniego (W i WNW). Utworzyły się wówczas głównie tzw. wydmy paraboliczne o ramionach wydłużonych w kierunku do wiatru i przemodelowane wydmy wałowe (poprzeczne i podłużne). Po zachodniej stronie czoła, spiętrzonych na kilka czy kilkanaście metrów, wydm znajdują się zazwyczaj wklęsłe niecki i obniżenia deflacyjne, skąd wywiewany lub przewiewany był materiał piaszczysty. W nieckach i obniżeniach deflacyjnych powstały już później zbiorniki wodne, a następnie tereny bagienno – torfowiskowe. Przykładem mogą być okolice Polesia Wojszyńskiego i Oblasów (na Równinie Radomskiej).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zobacz zdjęcia
ślimak Volutispia kasimiri

Uproszczony szkic Małopolskiego Przełomu Wisły. (wg. H. Murszczaka) linia kropkowaną oznaczono prawisłę a linią przerywaną jej pradolinę

Ząb mamuta we włostowickim kościele, fot. z przewodnika Al. Janowskiego

Kamieniołom komorowy w Bochotnicy.fot. A. Pawłowski

Głębocznica lessowa na Kwaskowej Górze w Kazimierzu Dolnym. Fotografia wykonana przez Stanisława Koziorowskiego przed 1918 r

Wezbrany Grodarz sfotografowany przez Stanisława Koziorowskiego w latach trzydziestych (1919?)
Copyright ©2003-2009 by pozycjonowanie, strony www, stron www, serwisy, portale, sklepy internetowe
polecamy: nałęczów | weekend | słowacja |
sopot festiwal, sylwester, ferie zimowe