kazimierz dolny
imieniny: Anastazji
Wtorek 22 stycznia 2019
Brulion on-line NR3
Malarska treść egzystencji
Góra wapienna (czyli Albrychtówka, vel Albrechtówka)
Fotografie Stanisława Terleckiego
"Wybudował dom wysoko"
Uczniowie cieśli nad grodarzem - czyli o architekturze w Kazimierzu
Malowane Canonem
Aleksander Błoński - Mój alfabet Kazimierza
Znalazłem się w miejscu niezwykłym
Jest takie miejsce w Kazimierzu
Dni wody i słońca
Na dawnej fotografii
Co Kopernik, rybak i wzorowy żołnierz mają wspólnego...z Kazimierzem Dolnym
Nieco informacji o żydach, bożnicach i cmentarzach żydowskich Kazimierza Dolnego (cz.2)
"Robiłem dobre zdjęcia" - Jerzy Szwartz (1911-2001)
Moja babcia Izabella Lenkiewiczowa
Dlaczego Kazimierz...?
Zapuszczanie korzeni


Kazimierz Dolny -> Brulion kazimierski on-line -> Brulion on-line NR3 -> Malarska treść egzystencji

  Malarska treść egzystencji

Obrazy Tatarczyka są w tym swoim ukrytym, ale też zmysłowym bogactwie formy wielką apoteozą malarstwa. Apoteozą pracy malarza-alchemika, mieszającego pigmenty i spoiwa wśród zapachów żywic, balsamów, terpentyny. Jego płótna – jakby poza tym co na nich wyrażone, a co składa się z zobaczonego i przeżytego – zdają się opiewać samą materię malarską. Materię, przez którą istnieją i w której tkwią tak głęboko jak w życiu.

1. por. W.Baraniewski, Obraz na granicy światów, w: kat.: Tomasz Tatarczyk Obrazy, BWA Wrocław, Galeria Awangarda, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, 2001, s.5-7
2. J.Jedliński, Skupienie – o malarstwie Tomasza Tatarczyka, w: „Odra”, nr 2-3, 1992,
s. 99. Tekst Jedlińskiego ukazał się w wersji włoskiej w katalogu wystawy: Tomasz Tatarczyk, Dipinti, w galerii Spicchi dell'Est w Rzymie VII-IX. 1991; przy stronie 34 katalogu obszerny wybór bibliografii.
3. Por. m.in. istotne dla tego zagadnienia opracowania metodologiczne: W.Włodarczyk, Potrzeba biografii i E.Gieysztor-Miłobędzka, „Życie artysty” – tło kulturowe,
w: Życie artysty. Problemy biografistyki artystycznej, pod red. M.Poprzęckiej, Warszawa 1995, s. 55-88
4. Cytaty z wypowiedzi Tatarczyka oraz informacje dotyczące jego biografii, jeśli
nie podano innego źródła, pochodzą z przeprowadzonych przeze mnie rozmów
i wywiadów z artystą w latach 1996 - 2002
5. Dane dotyczące przebiegu studiów, życiorys artysty i inne dokumenty znajdują się
w Archiwum ASP w Warszawie (dalej: AASP) , Akta Osobowe, sygn. K.1368
6. AASP, Dyplom nr 3874. W archiwum znajduje się pisemna praca Tatarczyka pisana ręcznie czarnym tuszem drukowanymi literami, jednostronnie na kalce technicznej w formacie A5, oprawiona w czarną tekturę. Pracy towarzyszy opinia promotora Wojciecha Włodarczyka z 1.VI.1981 r., w której czytamy: „Poprzez cytaty, własne doświadczenia i przeżycia buduje [Tatarczyk] rodzaj teorii dzieła sztuki – teorii bardzo konsekwentnej, której naczelną kategorią jest 'irracjonalność”. Nie jest owa teoria metodycznie rozwijana, ale raczej sugerowana, wyczuta intuicyjnie. Obejmuje nie tylko prace malarskie, ale nawet formę samej pracy teoretycznej: manuskrypt na pergaminie”.
7. AASP, Akta Osobowe, we wniosku (z dnia 7.VII.1981) o zatrudnienie Tatarczyka
na stanowisku asystenta prof. Owidzki charakteryzuje kandydata jako „inteligentnego, bardzo utalentowanego, pracowitego, dociekliwego, opanowanego”, podkreśla bardzo wyraźnie znaczenie wcześniejszego, technicznego wykształcenia Tatarczyka, przydatnego w realizacji programu pracowni.
8. Por. A.Turowski, Polska ideoza, w: Sztuka polska po 1945 roku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 1984, Warszawa 1987,
s. 36-37
9. Por. Z.T. [Zbigniew Taranienko], Tomasz Tatarczyk, Marek Wyrzykowski Malarstwo, kat., Galeria Centrum Sztuki Studio, Warszawa, styczeń 1985
10. Jedliński, o.c., por.przypis 2
11. „Dialog”, Moderna Musset, Stockholm, 7.IX-20.X.1985; red.kat Bjorn Springfeldt; por.recenzje z wystawy: Agneta Nordenankar, Dialog med ĺtta polacker,
w: „Dagens” 25.IX.1985; Crispin Akkstrom, Givande dialog med polacker,
w: „Goteborgs-Posten” 29.IX.1985. Nyheter”, 7.IX.1985; Asta Bolin, Möte och dialog,w: „Svenska Dagbladet”, 21.IX.1985; Leif Nylen, Inga värdeskalor kantrar,w: „Dagens Nyheter” 25.IX.1985; Crispin Akkström, Givande dialog med polacker, w: „Göteborgs-Posten” 29.IX.1985
12. Tekst w katalogu wystawy : Tomasz Tatarczyk, Galeria Foksal, Warszawa, sierpień 1988
13. Z.Taranienko, Droga-metafora i konkret, w: „Rzeczpospolita”, nr 228, 1992
14. Por. Tatarczyk's Funeral Pyre, by Barnaby Ruhe, w: Art./World. Latest Museum &Gallery Guide, New York, Vol.12, nr 4, 21.I.-18.II. 1988
15. M. Bartelik, Widziane z Manhattanu, w: „Przegląd Polski”, New York, 11.II.1988
16. M.Szejnert, Droga i ulica, w: „Gazeta Wyborcza. Magazyn”, nr 268, 1994, s. 22-23
17. S.Cichowicz, In viaggio, kat. Tomasz Tatarczyk. Malarstwo, Galeria Rzeźby SBWA Warszawa, luty-marzec 1994
18. Z Tomaszem Tatarczykiem rozmawia Jaromir Jedliński, w: kat.: Tomasz Tatarczyk Malarstwo 1996-2001, Galeria Muzalewska, Poznań, czerwiec 2001, s. 22; por.
też wypowiedź Tatarczyka, Znaleźć porządek, w: „Rzeczpospolita. Magazyn”,
nr 7 (292), 15.II.2002, s. 27
19. j.w., rozmowa z J.Jedlińskim
20. Por. W.Baraniewski, Obrazy nad-rzeczywiste, kat., Tomasz Tatarczyk, Galeria Stara BWA Lublin, grudzień 1996
1 2 3 4 5 6 7
Zobacz zdjęcia
Pokaz dyplomowy Tomasza Tatarczyka, ASP W-wa 1981, fot. T. Tatarczyk

Tomasz Tatarczyk z żoną Aleksandrą przed wejściem do SARP-u w Kazimierzu,w tle widoki rynku kazimierskiego Tatarczyka, sierpiń 1976, fot. autor nieznany.

Wystawa indywidualna w Letniej Galerii Muzeum w Kazimierzu, czerwiec/lipiec 1989. Od lewej wiszą: „Corpus Delicti” 1985; bez tytułu, 1989; „Czarne wrota”, 1985;„Przejścia nie ma, 1985; fot T. Rolke

 „Czarne wrota”, olej na płótnie, 170 x 240, 1984, fot T. Rolke

Tomasz Tatarczyk w pracowni w Męćmierzu, 1999, fot. T. Rolke

Tomasz Tatarczyk z Matką na ganku domu-pracowni  w Męćmierzu, 1990, fot. M. Majewski

„Stos”,olej na płótnie, 180 x 260,  1988, fot G. Borowski

Tomasz Tatarczyk i Tomasz Ciecierski na wiślanej skarpie przy Krowiej Wyspie z psem Tatarczyka – Buraskiem, październik 2000, fot. T. Rolke

„Czarna droga”, olej na płótnie, 170 x 2601991, fot. G. Borowski

„Czarna wzgórze”, 1988, olej na płótnie, 100 x 170, fot. T. Rolke

Tomasz Tatarczyk przy swoim obrazie „Czarna wzgórze” w Męćmierzu, olej na płótnie, 170 x 240, 1989, fot. T. Rolke
Copyright ©2003-2009 by pozycjonowanie, strony www, stron www, serwisy, portale, sklepy internetowe
polecamy: nałęczów | weekend | słowacja |
sopot festiwal, sylwester, ferie zimowe