kazimierz dolny
imieniny: Ildefonsa i Rajmunda
Środa 23 stycznia 2019
Brulion on-line NR3
Malarska treść egzystencji
Góra wapienna (czyli Albrychtówka, vel Albrechtówka)
Fotografie Stanisława Terleckiego
"Wybudował dom wysoko"
Uczniowie cieśli nad grodarzem - czyli o architekturze w Kazimierzu
Malowane Canonem
Aleksander Błoński - Mój alfabet Kazimierza
Znalazłem się w miejscu niezwykłym
Jest takie miejsce w Kazimierzu
Dni wody i słońca
Na dawnej fotografii
Co Kopernik, rybak i wzorowy żołnierz mają wspólnego...z Kazimierzem Dolnym
Nieco informacji o żydach, bożnicach i cmentarzach żydowskich Kazimierza Dolnego (cz.2)
"Robiłem dobre zdjęcia" - Jerzy Szwartz (1911-2001)
Moja babcia Izabella Lenkiewiczowa
Dlaczego Kazimierz...?
Zapuszczanie korzeni


Kazimierz Dolny -> Brulion kazimierski on-line -> Brulion on-line NR3 -> Nieco informacji o żydach, bożnicach i cmentarzach żydowskich Kazimierza Dolnego (cz.2)

  Nieco informacji o żydach, bożnicach i cmentarzach żydowskich Kazimierza Dolnego (cz.2)

Konsekwencją częściowej dewastacji starego kirkutu i braku prawnych jego opiekunów po wojnie było wykorzystanie jego terenu po rozbudowę w latach 50-tych XX w. przylegającego od wschodu budynku szkoły. Jej zachodnie skrzydło wzniesiono na terenie wschodniej części cmentarza. W tym celu cmentarz zaczęto niwelować. Dalsza niwelacja większości pozostałej części cmentarza (podcięcie skarpy terenowej z usunięciem pochówków i nagrobków) nastąpiła wkrótce, w celu przygotowania terenu pod boisko szkolne. Do wykonania muru ogrodzenia boiska i muru wzmacniającego utworzoną skarpę, a także zapewne do wzniesienia zachodniego skrzydła szkoły, użyto również zachowanych jeszcze macew. Kilka ich fragmentów w murze ogrodzenia zwróconych jest literami na zewnątrz. Na jednej z nich (nagrobek Etel...) widnieje data 15(?) tamuz [5]602 r. (1842 r.); krój liter na innych fragmentach wskazuje na ich XVIII-wieczne pochodzenie. Boisko-zajmuje 3/4 terenu cmentarza. Do dziś zachowała się północna część kirkutu gęsto zarośnięta krzakami i drzewami. Jej północną granicę wyznaczają resztki murowanego ogrodzenia z kamienia wapiennego. Na terenie tym jeszcze w 1992 r. znajdowały się niewielkie fragmenty kilku macew i ich przyziemi, w 2001 r. pozostało jedynie jedno przyziemie macewy z kamienia wapiennego, z nieczytelną już inskrypcją — krój liter wskazuje, że powstała ona w 2 połowie XVII lub 1 połowie XVIII w. Poza tym na zachowanym terenie jest dużo gruzu kamiennego oraz fragmenty kości (jedną z zabaw dzieci ze szkoły jest wydobywanie z ziemi kości i czaszek).

Zachowany fragment cmentarza wymaga zabezpieczenia i uporządkowania, a teren całego cmentarza upamiętnienia płytą informacyjną. W dalszej przyszłości na ocalałej części powinno się urządzić lapidarium, na którym można by wyeksponować odnajdywane jeszcze na terenie miasta i jego okolic stare macewy, a także fragmenty wydobyte z ogrodzenia szkolnego.

Nowy cmentarz żydowski „na Czerniawach” (ob. ul. Czerniawy) założony został na gruncie ofiarowanym gminie w 1851 r. przez Motka Herzberga. Być może rozpoczęto tu grzebanie zmarłych dopiero po kilku latach, gdyż najstarsze odnalezione w pomnikowej ścianie nagrobki pochodzą z drugiej połowy lat pięćdziesiątych i z lat sześćdziesiątych XIX w.: Chany Gitli córki Jicchaka. zm. 18 kislew [5]617 r. (19 grudnia 1856 r.); Chaji córki Szmuela, zm. w 1863 r.; Szimona Aszera Hezela syna Efraima, zm. 13 tiszri [5]625 (1864 r.); Etel córki Jony, zm. 12 nisan [5]628 r. (1865 r.). Cmentarz usytuowany jest na łagodnym fragmencie stoku wzgórza, dziś częściowo trawiastym, a w części w wschodniej (wyższej) porośniętym lasem. Plan cmentarza zbliżony jest do prostokąta o obecnej powierzchni 0,64 ha. W czasie II wojny światowej Żydzi nadzorowani przez hitlerowców wymontowali większą część macew, którymi następnie wyłożyli ścieżki i dziedzińce klasztoru reformatów, ówczesnej siedziby Gestapo oraz ścieżki przy prywatnych kwaterach hitlerowców. Teren cmentarza był miejscem egzekucji kilkunastu osób, zarówno Żydów jak
i Polaków.
1 2 3 4
Zobacz zdjęcia
Dachy Kazimierza w latach 30. Piętrowe domy przy ulicy Lubelskiej należały do gminy żydowskiej. W domu z galerią mieszkał rabin

Stara grusza przy murze zamykającym stary cmentarz żydowski od wschodu. Po prawej widać dach domu pogrzebowego
Copyright ©2003-2009 by pozycjonowanie, strony www, stron www, serwisy, portale, sklepy internetowe
polecamy: nałęczów | weekend | słowacja |
sopot festiwal, sylwester, ferie zimowe